Спиноцелуларен карцином

Увредата от слънцето и актиничните кератози (старчески петна) са прекурсори на спиноцелуларния рак.

Спиноцелуларният карцином може понякога да се разпространи по цялото тяло. Актиничните кератози се виждат като белещи се петна, които варират от розови до кафяви. Те се появяват често по части на кожата, които са били излагани хронично на слънчева светлина – по главата, гърба на ръцете, устните и краката.

Хората с органна трансплантация имат повишен риск от развитие на спиноцелуларен карцином най-вече заради предизвиканата от лекарствата имуносупресия.

Вижте повече примери за спиноцелуларен карцином отдолу.

Актиничната кератоза е преканцерозна (предракова) лезия.

Спиноцелуларен карцином