Obecné informace

Termín rakovina kuže zahrnuje predevším tri typy rakoviny

Melanom (maligní melanom)
Bazocelulární karcinom (bazaliom)
Spinocelulární karcinom (spinaliom)

Melanom je nejzávažnejší formou rakoviny kuže s nejvyšší úmrtností.

Celkove je v Dánsku diagnostikován maligní melanom u více než 2.500 obyvatel rocne. Témer 200 z nich jsou mladé ženy mladší než 39 let, a toto císlo každým rokem narustá. Mladé dánské ženy tvorí skupinu populace s nejvyšším výskytem melanomu (dle WHO, databáze rakoviny GLOBACAN).

Nové údaje ukazují, že Dánsko prekonalo ve výskytu rakoviny kuže slunnejší zeme, jako je Austrálie a Nový Zéland. V Dánsku je u žen ve vekové skupine 15-39 let diagnostikovaných 24 prípadu melanomu na 100 000 obyvatel rocne. Pro srovnání, odpovídající hodnota výskytu melanomu pro Austrálii, která má druhou nejvyšší míru výskytu mezi uvedenými zememi, je 21 prípadu melanomu za rok na 100 000 obyvatel. V sousedních zemích Dánska, ve Švédsku a Nemecku, je riziko melanomu približne o polovinu nižší než v Dánsku (s 11 novými prípady melanomu na 100 000 obyvatel rocne).

V Dánsku je výskyt bazocelulárního a spinocelulárního karcinomu dohromady približne 14.500 prípadu rocne. Bazocelulární karcinom není život ohrožující. Spinocelulární karcinom muže, ve vzácných prípadech, metastazovat do lymfatického systému.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse