За контакти

Ако този сайт Ви е помогнал за поставяне на по-точна и по-бърза диагноза, моля пишете ни на info@skincancer.dk
Вие може да помогнете на други!
Ние дължим огромна благодарност на всички пациенти с малигнен меланом в Дания, които участваха в създаването на този сайт.
Ако имате коментари или въпроси, касаещи skincancer.dk, моля пишете ни, за да помогнете за последващото развитие на сайта.

8 + 7 =