За контакти

Ако този сайт Ви е помогнал за поставяне на по-точна и по-бърза диагноза, моля пишете ни на info@skincancer.dk Вие може да помогнете на други! Ние дължим огромна благодарност на всички пациенти с малигнен меланом в Дания, които участваха в създаването на този сайт. Ако имате коментари или въпроси, касаещи skincancer.dk, моля пишете ни, за да помогнете за последващото развитие на сайта.

8 + 8 =