Важна правна информация

Важна правна информация

Съдържанието на този уебсайт е показателно по природа и цели единствено да информира. Информацията в този уебсайт не може да замени професионалната медицинска грижа или лечение от квалифициран специалист.
Винаги трябва да се консултирате с лекар, ако имате въпроси, свързани с Вашетo здраве.
Информацията на този уебсайт е представена по-възможно най-точния начин, но www.skincancer.dk/www.hudkæft.com се освобождава от всякаква отговорност, резултат от неадекватна или погрешна информация. Уебсайтът може да съдържа линкове до други сайтове. www.skincancer.dk/www.hudkræft.com също така не поема каквато и да било отговорност за съдържанието в тези сайтове.

Съдържанието на този уебсайт не може да бъде копирано без предварително писмено съгласие на www.skincancer.dk.
Българският превод на текста е извършен от д-р Евгени Христозов, Стара Загора. Цялата отговорност за пълнотата и достоверността на информацията в сайта се носи от www.skincancer.dk/www.hudkræft.com. Д-р Евгени Христозов не носи никаква отговорност за точността, пълнотата и достоверността на предоставената в сайта информация.