ODPOVEDNOST A COPYRIGHT

Duležité právní upozornení

Obsah této webové stránky je ve své podstate orientacní a pouze pro informacní úcely. Informacemi na techto webových stránkách nelze nahradit odbornou lékarskou péci nebo lécení kvalifikovaným lékarem.

Meli byste se vždy poradit s lékarem, pokud máte nejaké dotazy nebo pripomínky týkající se vašeho zdraví.

Informace na techto stránkách jsou reprodukovány tak presne, jak je to možné, ale www.hudkræft.com se zríká jakékoli odpovednosti vyplývající z nedostatecné nebo chybné informace. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, ale www.hudkræft.com také odmítá jakoukoli odpovednost za obsah techto stránek.

Obsah na této webové stránce se nesmí kopírovat bez predchozího písemného souhlasu www.skincancer.dk