Spinocelulární karcinom (spinaliom)

Místa sluncem poškozené kuže (aktinické keratózy) jsou casto predstupnem pro vznik spinocelulárního karcinomu (spinaliomu).

Spinocelulární karcinom muže v ojedinelých prípadech metastazovat. Aktinické keratózy mají nejruznejší klinické varianty a liší se v barve, která muže být od ružové až po hnedou. Nejcasteji se vyskytují v místech, kde je kuže nejvíce vystavena slunecnímu zárení – na hlave, hrbetech rukou, rtech a nohách.

Pacienti po transplantaci orgánu mají zvýšené riziko pro vznik spinocelulárního karcinomu hlavne kvuli imunosupresi (imunitního oslabení organizmu).

Príklady spinocelulárních karcinomu.

Aktinická keratóza je prekanceróza

Pladecellekræft (planocellulært karcinom)