Maligní melanom

Približne 30% melanomu vzniká ze stávajícího pigmentového znaménka, které se postupne mení. Zbytek prípadu melanomu vzniká de novo – melanom rychle roste na predtím zdravé kuži.

U mužu se melanom vyskytuje nejcasteji na hrudi a na zádech, u žen nejcasteji na dolních koncetinách.

Zmena barvy, tvaru a velikosti znaménka, nebo vznik rizikového znaménka vyžaduje další vyšetrení dermatologem.

V prípade, že se melanom nediagnostikuje vcas, postupne roste, a muže metastazovat do lymfatických uzlin, jiných orgánu i mozku. Je možné a duležité diagnostikovat nemoc v raném stadiu. Diagnostika melanomu, který je tencí než 1 mm, dává nejlepší šanci na prežití. Proto je velmi duležité, aby se melanom detekoval co nejdríve.

Když je melanom tlustší než 1 mm, existuje zvýšené riziko jeho šírení do jiných cástí tela. V závislosti na tlouštce a metastázách melanomu, se nádor delí do jednotlivých stádií. Zarazení do stádií je treba zohlednit pri plánování další lécby.
97% pacientu s melanomem tencím než 0,75 mm, prežívá více než 5 let. Pokud je melanom tlustší než 4 mm, prežije asi jen 50% pacientu 5 let. Pokud melanom již metastazoval do lymfatických uzlin, pohybuje se prežití mezi 18-50%.
Príklady melanomu.

Nezapomente si zkontrolovat kuži hlavy

Nezapomente si zkontrolovat dlane, chodidla a nehty.

melanom muže byt mylne diagnostikován jako plísen