Общая информация

Терминът рак на кожата включва почти всички видове рак.

Меланом (злокачествен меланом)
Базоцелуларен карцином
Спиноцелуларен карцином

Меланомът е най-сериозната форма на кожен рак и се свързва с най-кратка преживяемост.
Общо повече от 2500 датчани страдат от меланом всяка година. Близо 200 от тях са млади жени под 39 години, като тази цифра расте всяка година. Поради това сред датските жени има най-много случаи на меланом, отнесено към населението (база данни GLOBACAN на WHO).
Нови цифри показват, че Дания е изпреварила слънчеви страни като Австралия и Нова Зеландия. На 100 000 души население има 24 датчанки на възраст от 15 до 39 години, страдащи от меланом. За сравнение- в Австралия има 21 случая на 100 000 души население.
В нашите съседни страни – Швеция и Германия – рискът от меланом е наполовина на този в Дания с 11 случая на 100 000 души население.
Базоцелуларният и спиноцелуларният карциноми се описват като „немеланомен кожен рак”. В Дания годишно се наблюдават около 14.000 случая на „немеланомен кожен рак”. Базоцелуларният карцином не е фатален. Сквамозният карцином може в много редки случаи да се разпространи по лимфната система и да даде метастази.
Източник: Danish Cancer Council